توجه  ارسال کالا، فردای روز ثبت سفارش انجام می گیرد.


2روش در فروشگاه اینترنتی هپتا، ارسال سفارش به دو دسته تقسیم می گردد:

1. ارسال به داخل شهر زنجان: در داخل شهر زنجان ارسال کالا به انتخاب مشتری به یکی از روش های زیر صورت می گیرد:

  • پیـــک هپتــــــا: کالا، فردای ثبت سفارش با هزینه هزار تومان، به آدرس مشتری ارسال می گردد و تحویل کالا و پرداخت هزینه نیز توسط مشتری در محل صورت می پذیرد.
  • مراجعـه حضــوری: مشتری به آدرس دفتر هپتا مراجعه می نماید و تحویل کالا و پرداخت هزینه توسط مشتری در محل صورت می پذیرد.2. ارسال به خارج شهر زنجان: در خارج شهر زنجان ارسال کالا به انتخاب مشتری به یکی از روش های زیر صورت می پذیرد:

  • پست سفارشــــی: یکی ازخدمات شرکت پست می باشد که کالا بین 2 تا 5 روز کاری به دست مشتری می رسد، بین سایر روش ها پایین ترین هزینه را داراد و مناسب مشتریانی است که نسبت به دریافت سفارش خود عجله ای ندارند. (هزینه پستی هنگام ثبت سفارش به هزینه کالا افزوده می گردد)
  • پست پیشتــــــاز: از دیگر خدمات شرکت پست می باشد که کالا بین 24 تا 48 ساعت به دست مشتری می رسد و هزینه آن مقداری بیشتر از پست سفارشی است و مناسب مشتریانی است که نسبت به دریافت زود هنگام سفارش خود مسر هستند. (هزینه پستی هنگام ثبت سفارش به هزینه کالا افزوده می گردد)
  • تیپــــاکـــــــس: شرکتی خصوصی است که کالا ظرف 24 ساعت به دست مشتری می رسد و هزینه بالاتری نسبت به پست دارد (حدودا 2 برابر) و مناسب مشتریانی است که نسبت به دریافت سفارش خود عجله دارند. (هزینه پستی به صورت کرایه درمقصد از مشتری اخذ می گردد)(موقتا با این روش ارسال صورت نمی گیرد)
  • تـی پـی ایکـــس: شرکتی خصوصی است که کالا ظرف 24 ساعت به دست مشتری می رسد و هزینه بالاتری نسبت به پست (حدودا 2 برابر)  و هزینه پایینتری نسبت به تیپاکس دارد و مناسب مشتریانی است که نسبت به دریافت سفارش خود عجله دارند. (هزینه پستی به صورت کرایه درمقصد از مشتری اخذ می گردد)(موقتا با این روش ارسال صورت نمی گیرد)

توجه   توجــــــــــه : 

  • حتما هنگام ثبت سفارش، آدرس و کد پستی خود را به دقت وارد نمایید.
  • امکان دارد تمامی مرسولاتی که به سراسر ایران از طریق پست، تیپاکس یا تی پی ایکس ارسال می شوند ، در زمانی خارج از تایم مقرر شده توسط این شرکت ها به دست مشتری برسند لذا هپتا هیچ گونه مسئولیتی درقبال این موضوع ندارد .
  • در خصوص روش حمل کالا، تنها شرکت پست پوشش سراسری کشور را دارا می باشد، در صورت انتخاب روش های دیگر (تیپاکس و تی پی ایکس)، حتما از وجود دفتر و شعبه شرکت حمل انتخابی خود اطمینان حاصل نمایید به بیان دیگر مشتری مسئول بررسی موجود بودن دفتر هر یک از شرکت های ارسال کننده در شهر خود می باشد.

بررسی شعب تیپاکس        |        بررسی شعب تی پی ایکس


logo-samandehi